Tendenz

Fargerecepter Tendenzweekend 2015

16 Desember, 2015

Fargeresepter / Joico / KMS / Tendenz

Årets Tendenzweekend var en stor suksess! Her har vi samlet litt fargerecepter til inspirasjon. 

Se flere bilder fra helgen i vårt galleri!

Fargerecepter_TW15

FARGERECEPT:
Folie 1: Butterscotch + VeroGlaze 
Folie 2: HLB + 6%
Basefarge varm sone: 2 deler 9RG + 1 del 8B + 3%
Basefarge kald sone: 3 deler 9RG + 1 del 9B + 1 del Lightening Booster + 10cm ING + 3%

 
Fargerecepter_TW152

FARGERECEPT:
Bunnfarge: Base Breaker Natural + 6%.
I hele håret: 1 del N9 + 1 del A9 + 1/2 del B9 + Chrome Activator.

 
Fargerecepter_TW153

FARGERECEPT:
Bunnfarge : 5RM + 5RR + VeroGlaze 
Lengder: 5RM + 6RC + VeroGlaze

 
Fargerecepter_TW154

FARGERECEPT:
Forbleking: Creme Lightener + 6%
Bunnfarge: 30gr 9A + 30gr 8B + 3cm INV + 3cm INRV + 1cm 1N + VeroGlaze  
Lengder: Color Intensity Clear Mixer + Ruby Red + Indigo + Amethyst Purple.
Coating: 3 deler V9 + 1 del V4 + Chrome Activator

 
Fargerecepter_TW155

FARGERECEPT:
Forbleking: Creme Lightener + 6%
Korrigering : 50gr TBB + 1cm INV + VeroGlaze 

 
Fargerecepter_TW1511

FARGERECEPT:
Balayage med Creme Lightener og 6%
12 deler Color Intensity Clear Mixer + 1 del Sapphire Blue.

 
Fargerecepter_TW156

FARGERECEPT:
Skimring med VeroLight + 9%
Korrigering: A7 + N6 + Chrome Activator

 
Fargerecepter_TW157

FARGERECEPT:
Striper: 8N + VeroGlaze. VeroLight + 1cm INB + 6%
Korrigering: N9 + Chrome Activator

 
Fargerecepter_TW158

FARGERECEPT:
19 gr 6N + 1 gr INB + 20 gr VeroGlaze 
Skimring: VeroLight + 3%

 
Fargerecepter_TW159

FARGERECEPT:
Base Breaker med 6% i hele håret

 
Fargerecepter_TW1510

FARGERECEPT:
A5 + Chrome Activator i bunn

Husk å alltid at utgangspunktet på håret bestemmer sluttresultatet.