Tendenz

Eco - mmitment

29 April, 2015

Joico / Tendenz

Vi vet at det må en endring til for å bevare miljøet og jordkloden vår best mulig. Vi må alle ta ansvar for våre handlinger og det må skje en forandring hos oss alle. JOICO har tatt et valg og
har implementert et av verdens største bærekraftige programmer inn i sin produksjon i USA.

JOICO_ECOMMITMENT_MILJO
JOICO_ECOMMITMENT_MILJO_2

ECO INNPAKNING
JOICO ønsker alltid å være i forkant, også når det gjelder miljøet. Når de i 2011 relanserte sine produkter, var JOICO en av de første innen hår- og skjønnhetsindustrien som tok i bruk en ny type emballasje. Emballasjen forurenser ikke miljøet fordi den er laget av resirkulert plast og termostivelse fra planter, i tillegg er den 100% nedbrytbar.

Resultatet av denne handlingen er at JOICO har redusert sine emballasjerelaterte klimagassutslipp med mer enn 75%. Dette er ett av de mange tiltakene JOICO har satt i gang og jobber aktivt med. De produserer også 70% av flaskene sine med resirkulert plast, i tillegg til at de bruker 100% resirkulert papp i kartongene som produktene fraktes i. Dessuten har de valgt å printe informasjon på innsiden av eskene istedenfor å bruke ekstra papir.

VINDMØLLEPROSJEKT
Vindkraft er en av de raskest voksende formene for ny elektrisitet i USA. En av grunnene til at JOICO nå investerer i alternative energikilder er fordi de i stor grad er med på å bedre miljøet.

JOICO har installert to vindturbiner på sitt anlegg i Geneva, New York. Dette har sikret en plass på Generation Topp 20-listen til EPA (Environmental Protection Agency). JOICO har fått stor anerkjennelse for å være et av firmaene i USA som har valgt å bruke vindkraft i sin produksjon.

Med en produksjon av ca 6,5 millioner kWh elektrisitet per år, står vindmøllene for mer enn 60 % av energien som brukes til produksjon. JOICO reduserte også sitt samlede CO2-utslipp med 50% i 2011 og hadde 100% fornybar energi i 2012. JOICO er veldig stolte av å ha redusert energiforbruket så mye. På joico.com/gogreen kan du følge med live og se hvor mye som produseres til enhver tid. Målerne viser den gjeldende vindhastigheten i Geneva, og nøyaktig hvor mye strøm som turbinene genererer. Ved bruk av EPA sine utregningsformler kan du også spore estimerte klimagassekvivalenter, det vil for eksempel si reduksjon av råoljeforbruk og karbondioksidutslipp.

REDUKSJON AV KARBONUTSLIPP
JOICO ønsker å være en leverandør som tenker fremtidsrettet, og har derfor forpliktet seg til å redusere og endre sitt karbonutslipp. Sammen med Verus Carbon Neutral skal 100% av deres direkte utslipp av klimagasser og indirekte utslipp fra forbruk av innkjøpt elektrisitet, varme eller damp endres på deres fabrikk i Geneva.

JOICO_ECOMMITMENT_MILJO_3